MilOptik AB är ER konsult i design och applikation

MilOptik AB har sitt ursprung i Leica Geosystems AB/avd. försvarsprodukter. Då försvarsprodukter inom Leica Geosystems AB upphörde 2004-05-01, togs hela försvarsverksamheten över av MilOptik AB.
MilOptik AB är genom agenturen marknadsledande i Sverige i optronik utrustning för infanteri och specialförband inom observation, inmätning, lägesbestämning och nattobservation.
Vi levererar även sensorer och moduler för orientering och positionsbestämning samt, peklaser för vapen, justerutrustningar för vapenplattformar, samt optiska komponenter och moduler för försvarsindustrin.